Oznakowanie lokalu Wabi Sushi – litera blokowa 3D LED

  • Przygotowanie projektu i wizualizacji
  • Przygotowanie plików produkcyjnych
  • Wykonanie litery blokowej LED
  • Transport i montaż