Oznakowanie bramy magazynowej dla firmy Airwheel Poland S.C.

  • Przygotowanie projektu i wizualizacji
  • Produkcja tabliczki z dibondu 3mm
  • Druk folii
  • Laminacja
  • Transport i montaż w wskazanym miejscu