Wykonanie projektu logo dla Stowarzyszenia Rekonstrukcji Fabularnej „Strefa Piołun”
  • Przygotowanie projektów wstępnych
  • Wykonanie logo z uwzględnieniem poprawek
  • Przygotowanie mockupów