Wykonanie projektu logo dla Stowarzyszenia Rekonstrukcji Fabularnej „Strefa Piołun”

  • Przygotowanie projektów wstępnych
  • Wykonanie logo z uwzględnieniem poprawek
  • Przygotowanie mockupów