Oznakowanie sali konferencyjnej dla Straży Miejskiej w Tychach.

  • Przygotowanie projektu i wizualizacji
  • Przygotowanie plików produkcyjnych
  • Wycinanie oznakowania z dibondu oraz wyklejanie folią
  • Transport
  • Montaż bezpośredni do ściany
IMG_20231215_100248
IMG_20231215_104709