Oznakowanie lokalu znajdującego się w KTW II w Katowicach.

  • Przygotowanie projektu i wizualizacji
  • Przygotowanie plików produkcyjnych
  • Wycinanie ploterowe folii mrożonej
  • Przygotowanie folii do wyklejania
  • Transport i montaż na drzwiach wejściowych