Wykonanie inspekcji oznakowania budynku dla ILD w Katowicach
  • Awizacja
  • Przegląd zasilacza oraz czujki zmierzchowej
  • Ocena wizualna poszycia z dibondu
  • Sprawdzenie całościowe instalacji elektrycznej
  • Przegląd konstrukcji wsporczej