Kaseton z literami podświetlanymi bocznie.

  • Przygotowanie projektu i wizualizacji
  • Cięcie materiału
  • Składanie kasetonu
  • Montaż u klienta
  • Podpięcie czujki oraz pilota sterującego