Propozycja logo dla jednego z klubów na Śląsku

  • Przygotowanie i wykonanie projektu logo
  • Wdrożenie poprawek