Propozycja logo dla jednego z klubów na Śląsku
  • Przygotowanie i wykonanie projektu logo
  • Wdrożenie poprawek