Propozycja piktogramu wykonanego na konkurs dla galerii handlowej

  • wykonanie projektu
  • poprawki zgodne z wytycznymi ogłaszającego konkurs