Oznakowanie firmy BOS w Katowicach

  • Przygotowanie projektu i wizualizacji
  • Wykonanie logo BOS w formie litery blokowej z PCV, tasmy aluminiowej, lica z poliwęglanu oraz modułów LED
  • Wykonanie logo BOS w formie płaskiej z dibondu 3mm z folią
  • Transport i montaż ze zwyżki w Katowicach