Nagranie filmu reklamowego dla nowego urządzenia GPS do testowania dla wszystkich chętnych.
  • Przygotowanie rekwizytów
  • Wybranie miejsca do nagrań
  • Nagrywanie na 2 kamery
  • Użycie mikrofonu krawatowego
  • Czas trwania nagrywania: 3h
  • Post produkcja
  • Udostępnienie materiału