Oznakowanie bloku mieszkalnego w Katowicach.

  • Przygotowanie projektu i wizualizacji
  • Przygotowanie plików produkcyjnych
  • Wycinanie oznakowania z dibondu
  • Transport
  • Montaż z drabin
340466241_136394092734343_5792905134122206189_n (2)
340417997_772430114228142_8910835470245790492_n (1)