Projekt projektu graficznego dla jednego z serwerów Minecraft

  • Przygotowanie i wykonanie projektu grafiki
  • Wprowadzenie poprawek
  • Publikacja na mediach społecznościowych
  • Realizacja kampanii reklamowej facebook ads