Przygotowanie projektu graficznego menu dla restauracji

  • Przygotowanie i wykonanie projektu menu
  • Wprowadzenie poprawek
  • Modyfikacja zdjęć i menu
  • Druk i dostarczenie do klienta