Przygotowanie projektu graficznego menu dla restauracji
  • Przygotowanie i wykonanie projektu menu
  • Wprowadzenie poprawek
  • Modyfikacja zdjęć i menu
  • Druk i dostarczenie do klienta