Projekt logo dla Szykowno Szłapa z Bytomia – podologia mobilna

  • Propozycja kolorystyczna
  • Przygotowanie i wykonanie kilku wersji logo
  • Wprowadzenie poprawek do wybranej wersji
  • Wprowadzenie gotowego logo na media społecznościowe i wykonanie plakaty i ulotki