Projekt logo dla warsztatu samochodowego

  • Przygotowanie i wykonanie projektu logo na podstawie wytycznych zamawiającego
  • Propozycja własnych poprawek i kolorystyki
  • Wdrożenie poprawek
  • Realizacja logo
  • Wdrożenie logo na mediach społecznościowych i przygotowanie plików wektorowych