Wykonanie projektu na podstawie danych klienta wraz z jego drukiem.
  • Przygotowanie projektu
  • Obróbka zdjęć
  • Druk banneru
  • Montaż w wyznaczonym miejscu